Datové schránky přihlášení

Přihlášení do datové schránky

Datové schránky používají firmy a fyzické osoby pro přijímání a podávání úředních dokumentů. Přes datovou schránku lze komunikovat s finančními úřady, Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami atd.

Kolik stojí datová schránka?

Zřízení i užívání datové schránky je bezplatné. A to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby (firmy).

Zřízení datové schránky

1/ Osobně na Czech POINTu - Czech POINT se nachází na některých pobočkách České pošty, městských úřadů nebo městských částí, pracovištích hospodářské komory, notářů a vybraných zastupitelských úřadech. Seznam zde.

2/ Písemně v listinné podobě - vyplněný elektronický formulář žádosti vytiskněte. K vyplnění žádosti použijte program Software602 Form Filler (je zcela zdarma a v češtině). Žádost podepište před notářem a nechte úředně ověřit. Doručte doporučeně Ministerstvu vnitra, Kontakty zde.

3/ Elektronickou poštou - elektronicky vyplněnou žádost, opatřenou elektronickým podpisem, zašlete elektronickou poštou na e-mail: posta@mvcr.cz. K vyplnění žádosti také použijte program Software602 Form Filler.

Jaké doklady potřebuji ke zřízení datové schránky?

Fyzickým osobám stačí průkaz totožnosti - občanský průkaz. Právnická osoba, která je zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, stačí doklad totožnosti. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel veřejnou listinu dokládající zřízení nebo statut právnické osoby. Pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, musí doložit oprávnění jednat jejím jménem (plnou mocí, jmenovacím dekretem, apod.).

Jak se přihlásit do datové schránky?

Přihlášení do datové schránky je jednoduché, to zvládne opravdu každý. Vyplňte své uživatelské jméno, vložte heslo, opište kód z obrázku (captcha) a přihlaste se. Pokud se do své datové schránky přihlašujete poprvé, použijte přihlašovací údaje, které Vám byly vygenerovány systémem a doručeny v obálce se žlutým pruhem nebo prostřednictvím aktivačního webu.

Přihlásit se do datové schránky

Přihlášení je zdarma